מכינה ממושכת

מידע כללי

מטרת המכינה להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים.

המכינה מיועדת לבוגרי בתי ספר עיוניים ומקצועיים כאחד, המעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון בפרט ולמוסדות אקדמיים אחרים בכלל והישגיהם המוכחים אינם עונים לדרישות הקבלה של מוסדות אלה.

הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה של התלמידים במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, פיתוח כישורי הכתיבה המדעית ואנגלית ואף תורמים  לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.

תעודת סיום מכינה מחליפה את תעודת הבגרות בחישוב ציון הסכם לטכניון (למעט לפקולטה לרפואה). התעודה כוללת את המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית.

אופן שקלול ציוני המכינה בציון הסכם ניתן לראות באתר חישוב סכם.

לבקשת הסטודנט, ציוני הגמר של המכינה מועברים למרכזי הרישום של הטכניון וכלל האוניברסיטאות.

הקרן לסיוע לחיילים משוחררים מעניקה מלגות שכר לימוד מלא או חלקי ומלגות קיום בהתאם למצב הכלכלי והחברתי. אם הנך מעוניין במלגה, אנא מלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס ההרשמה וצרף את המסמכים הנדרשים. דיון בנושאי מלגות מתקיים לאחר תחילת הלימודים בפועל. הודעה על זכאות  למלגה, לאחר הגשת  כל המסמכים  הנדרשים, תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.

לרשות המכינה עומדות קרנות  פנימיות לסיוע נוסף. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגה מקרנות פנימיות  אלו בכפוף לתקינות מצבו האקדמי. פרטים נוספים ימסרו במהלך הלימודים במכינה.

מידע למועמדים ניתן לקבל באתר האינטרנט או בפניה טלפונית לצוות המכינה העומד לשירותך:

לבירורים:  04-8294536.
קבלת קהל במשרדי המכינה בימים א', ב', ג', ה' בין השעות 8:00-14:30.
ביום ד' אין קבלת קהל ומענה טלפוני .

צוות המכינה יסייע לך בהליך הרישום והקבלה למכינה ובייעוץ לבחירת המשך לימודיך במוסדות אקדמיים בהתאם לנטיותיך וכישוריך.

תוכנית לימודים

תוכנית לימודים תפורסם לסטודנטים בסמסטר הראשון.

דרישות  קבלה

תלמידים אשר שפת ההוראה שלהם בתיכון לא הייתה עברית ו/או נבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית , יעברו מבחן כניסה  בשפה העברית.

לתלמידים שעברו מבחן יע"ל וקיבלו ציון מעל 113 פטורים ממבחן כניסה בעברית.

לפניך שני מסלולי קבלה ישירים * :

מסלול א'

בגרות
זכאים לבגרות
פסיכומטרי
500 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה

מסלול ב'

בגרות
מי שאינו זכאי לבגרות (אך בעל 7 יחידות בגרות לפחות)
פסיכומטרי
550 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה

* במידה ואינך עומד בדרישות המפורטות במתמטיקה   ומעונין להציג מועמדותך לקבלה למכינה,  עליך לעבור מבחן כניסה במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד. המבחן יתקיים ב21.8.2017 בשעה 12:00 בבניין המכינה .

למועמדים מומלץ להתנסות בפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד כפי שמופיעים באתר משרד החינוך .

מספר המקומות מוגבל ולכן מומלץ להקדים ולהירשם.

סדרי הרשמה

הליך ההרשמה כולל מספר שלבים:

  • הגשת טופסי הרשמה (2 טפסים מקוון וידני) וצירוף המסמכים הנלווים.
  • יש למלא את טופס ההרשמה המקוון.
  • יש למלא את טופס ההרשמה ידני ולשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:
   eilats@pa.technion.ac.il   בצרוף המסמכים כמפורט בטופס.
   יש לעיין בהנחיות מילוי טופס הרשמה למכינה  ולמלא את טפסי התחייבות לתשלום שכר לימוד  שכר לימוד.
  • תשלום דמי ההרשמה בסך 450 ₪ ישולמו באמצעות אתר האינטרנט בלבד. עם ביצוע התשלום תשלח קבלה לכתובת המייל המסופקת באתר התשלום.
  • דמי ההרשמה אינם חלק משכר הלימוד, לפיכך, לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה מכל סיבה שהיא.
  • לתשומת לבך: טופס הרשמה שלא ימולא כנדרש ולא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים לא יחשב כהרשמה ולא יאפשר שריון מקום.
  • אין אפשרות לרישום או שריון מקום באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני.
  • לאחר שנרשמת כנדרש ונערך דיון במועמדותך, תשלח לך הודעה בעניינך.ההודעה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע בטופס ההרשמה.
  • אם הגשת בקשה למלגה בטופס ההרשמה, הודעה על זכאותך למלגה תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
  • מי שיאושרו לו מגורים במעונות יקבל הודעה על כך והוא יתבקש לחתום על חוזה הרשאה למגורים במעונות הטכניון ועל תקנון מעונות . מידע נוסף  בנושא מעונות ובנושא גבית שכר לימוד ומעונות.

 

תאריכים ועלויות

לוחות זמנים

מכינת הטכניון נפתחת בשני מועדים במהלך השנה בחודש אוקטובר ובחודש מרץ.
משך הלימודים במכינה הינו כ-9.5 חודשים הפרושים על פני 2 סמסטרים בני 14-15 שבועות לימוד, סה"כ 29 שבועות.
בתום כל סמסטר מתקיימות בחינות לכל המקצועות הנלמדים.
הלימודים מתקיימים בימים א'- ה' בין השעות 8:30-16:00 (בהתאם לצורך יתכנו לימודים בשעות מאוחרות יותר ו/או בימי ו').
בשעות הערב בין השעות 16:00-20:00 עומדים לרשות התלמידים חונכים במקצועות השונים המסייעים בהבנת החומר ובהכנת שיעורי הבית.

מועדים

המכינה הקרובה  תפתח בתאריך 19.10.2017
 ההרשמה תסתיים  בתאריך 1.8.2017
לאחר מועד זה הקבלה על בסיס מקום פנוי בלבד.

להלן מועדי הבחינות לתלמידים המחויבים בבחינת כניסה

הבחינה במתמטיקה : 21.8.2017 בשעה 12:00

הבחינה בעברית : 7.8.2017 בשעה  10:00

פתיחת המכינה מותנת במספר נרשמים.

שכר לימוד

שכר לימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן באופן שוטף בהתאם לשינויים במדד.
במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא, יחויב התלמיד בסכומים כמפורט:

 • עד חודש מיום תחילת הלימודים יחוייב ב- 20% משכ"ל.
 • עד חודשיים מיום תחילת הלימודים יחוייב ב- 40% משכ"ל.
 • עד תום סמסטר א' יחויב ב- 50% משכ"ל.
 • לאחר תום סמסטר א' יחויב בתשלום שכ"ל מלא.

מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת התלמיד, או המועד בו הודיע המרכז לחינוך קדם אקדמי לתלמיד על הפסקת לימודיו.

תלמיד שיקבל מלגת שכר-לימוד, תקוזז המלגה משכר הלימוד, לרבות החזרים למי ששילם תשלום עודף.

בתחילת המכינה  יידרשו התלמידים לרכוש ספרי לימוד במקצועות השונים.

איך מגיעים

לשירותך מספר קווי אוטובוס: מס' 17 מתחנה מרכזית, מס' 19 מהדר, מס' 31 מקרית שפרינצק, מספרי 28 18, 16, 15 מהתחנה המרכזית למרכז זיו ומשם מס' 17,או 19 לקריית הטכניון. מס' 76 מתל-חנן, מס 77 מנשר, מס' 142 מ"מרכזיית המפרץ" ומס' 11 מתחנת הרכבת "חוף כרמל". בתוך קריית הטכניון עליך לרדת בתחנה רביעית. אין כניסה ברכב לקריית הטכניון. עקב בעיות חניה באיזור, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.

טפסים

תקנונים ונהלים

דפי נוסחאות, משפטים ותרגילים