הנחיות למילוי טופס הרשמה למכינה

חשוב לקרוא דף זה בעיון.
אנא מלא את טופס ההרשמה בדייקנות, לרבות פרוט לאיזו מכינה הנך נרשם (תאריך ושנה), על מנת נוכל לטפל בהרשמתך למכינה. אי מילוי טופס במלואו והחתמתו כנדרש יגרור הקפאת הרשמה.
יש להקפיד בצירוף המסמכים המפורטים להלן:
 1. תמונת פספורט – יש לצרף תמונת פספורט לטופס הרישום הידני .
 2. צילום תעודות הזהות כולל ספח התעודה שלך ושל הוריך.
 3. צילום של תעודת הערכה מהשירות הצבאי  או תעודה של שרות לאומי או תעודת פטור משירות.
 4. צילום של תעודת הבגרות או גיליון ציוני בגרות רשמי או גיליון ציוני גמר בי"ס רשמי.
 5. צילום תוצאות המבחן הפסיכומטרי.
 6. מועמד שלמד במכינה אחרת יצרף טופס מעבר בין מכינות החתום ע"י מנהל המכינה בה למד.
 7. חייל בודד יצרף את צילום האישור מצה"ל, הניתן ע"י היחידה להכוונת חיילים משוחררים באזור מגוריו (טופס מס' 1).
 8. דמי הרשמה-התשלום באמצעות אתר האינטרנט בלבד את הקבלה עבור התשלום יש להביא ביום הבחינה.
 9. למעוניין בסיוע במימון שכ"ל או מעונות יש לצרף את האישורים הבאים לפי העניין:
  1. אישורי הכנסה של ההורים:
   • שכירים – טופס 106
   • עצמאים – שומה של מס הכנסה. (השנה האחרונה).
   • הורה שעבד וקבל בעבר הבטחת הכנסה או דמי אבטלה ולא מקבל כיום כל גימלה מביטוח לאומי יצרף אישור "אי תשלום גימלה" (מהשנה האחרונה).
   • הורה שמצהיר שאינו עובד יצרף אישור על "מעמד לא עובד".
   • בנוסף, יש לצרף אישור על כל הכנסה אחרת: בטוח לאומי, קצבת שארים.נכות/זקנה, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, פנסיה, דמי מזונות, פיצויים,שכ"ד וכדומה.
   • במקרה של גירושין יש לצרף צילום של תעודת גירושין, הסכם גירושין במידה ויש ילדים מתחת לגיל 18. והכנסות ההורה אצלו הינך מתגורר.
  2. אם הנך נשוי/אה יש לצרף בנוסף להכנסות ההורים, אישורי הכנסה של בן/בת הזוג והכנסותיך. במידה ויש לך ילדים אין צורך בהכנסות ההורים, אלא בהכנסות בן/בת זוג והכנסותיך בלבד.
  3. אם בבעלותך רכב עליך לצרף רישיון רכב
  4. במידה וקיימות בעיות מיוחדות במשפחה, יש לצרף אישורים מתאימים לפי הענין: תעודת פטירה, אישורים על מחלות ממושכות הפוגעות בתפקוד המועמד או בבני משפחתו, אישורים על אחוזי נכות, קיצבת נכות וכדומה. במידה והמשפחה הינה משפחה שכולה על פי משרד הביטחון יש לצרף אישור על כך.
 10. תוכל/י לצרף כל מסמך אשר לדעתך חיוני לקבלתך ללימודים.

שימו לב מועד ההרשמה הסתיים 1.8.17 ממועד זה כל הרשמה הנה על בסיס מקום פנוי.

את טופס ההרשמה והמסמכים הנלווים ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני ל : eilats@technion.ac.il