מכינת הטכניון

 מידע כללי

מטרת המכינה להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים.
המכינה מיועדת לבוגרי בתי ספר עיוניים ומקצועיים כאחד, המעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון בפרט ולמוסדות אקדמיים אחרים בכלל והישגיהם המוכחים אינם עונים לדרישות הקבלה של מוסדות אלה.
הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה של התלמידים במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, פיתוח כישורי הכתיבה המדעית ואנגלית ואף תורמים  לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.
תעודת סיום מכינה מחליפה את תעודת הבגרות בחישוב ציון הסכם לטכניון (למעט לפקולטה לרפואה). התעודה כוללת את המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית.
אופן שקלול ציוני המכינה בציון הסכם ניתן לראות באתר חישוב סכם.
לבקשת הסטודנט, ציוני הגמר של המכינה מועברים למרכזי הרישום של הטכניון וכלל האוניברסיטאות.
הקרן לסיוע לחיילים משוחררים מעניקה מלגות שכר לימוד מלא או חלקי ומלגות קיום בהתאם למצב הכלכלי והחברתי. אם הנך מעוניין במלגה, אנא מלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס ההרשמה וצרף את המסמכים הנדרשים. דיון בנושאי מלגות מתקיים לאחר תחילת הלימודים בפועל. הודעה על זכאות  למלגה, לאחר הגשת  כל המסמכים  הנדרשים, תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
הקרן לחיילים משוחררים מעניקה שכר לימוד מלא ללוחמים שנמצאו זכאים והם בעלי כרטיס זהב : "השתחרר בכבוד".
לרשות המכינה עומדות קרנות  פנימיות לסיוע נוסף. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגה מקרנות פנימיות  אלו בכפוף לתקינות מצבו האקדמי. פרטים נוספים ימסרו במהלך הלימודים במכינה.
מידע למועמדים ניתן לקבל באתר האינטרנט או בפניה למייל: yifat.d@technion.ac.il
לצערנו כרגע אין קבלת קהל במשרדי המכינה

דרישות  קבלה

לפניך שני מסלולי קבלה :

מסלול א'

בגרות
זכאים לתעודת בגרות
פסיכומטרי
500 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה(ציון נמוך מ-60 יחוייב בבחינת כנסה במתמטיקה)
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה
(ציון נמוך מ-55 יחוייב בבחינת כניסה במתמטיקה )

מסלול ב'

בגרות
מי שאינו זכאי לתעודת בגרות (אך בעל 7 יחידות בגרות לפחות)
פסיכומטרי
550 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה(ציון נמוך מ-60 יחוייב בבחינת כנסה במתמטיקה)
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה
(ציון נמוך מ-55 יחוייב בבחינת כניסה במתמטיקה )

 מועדי מבחני כניסה, למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה וזכאים לגשת למבחני הכניסה, יפורסמו בהמשך .

המבחנים הם פנימים כתנאי קבלה למכינת הטכניון .

פסיכומטרי *ובחינת יע"ל :

 1. המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית ויע"ל  למחזור מרץ 2021 הוא מועד דצמבר 2020
 2. המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית ויע"ל למחזור אוקטובר 2021 הוא מועד יולי 2021.

* בחינת יע"ל: תלמידים אשר נבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, מחוייבים להיבחן בבחינת יע"ל ולקבל ציון מעל 113 כתנאי קבלה לבסיסי לקבלה למכינה.

רישום למחזור מרץ 2021 -נסגר.

רישום למחזור אוקטובר 2021- יפתח באפריל  וימשך עד סוף יוני 2021

פתיחת מכינה בתאריך

שיחת פתיחה למכינה :

הליך ההרשמה כולל 2  שלבים- חובה לבצע את שני השלבים במלואם.


שלב ראשון : יש למלא את טופס ההרשמה המקוון. ולשלם דמי רישום בגובה  422₪ עם ביצוע התשלום תשלח קבלה לכתובת המייל המסופקת באתר התשלום. דמי ההרשמה אינם חלק משכר הלימוד, לפיכך, לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה מכל סיבה שהיא.

שלב שני : שליחת טופס ההרשמה ידני ומסמכים נלווים כפי שמופיע בקישור הבא - פירוט מסמכים נדרשים.
יש לשלוח את המסמכים בסריקה בפורמט PDF בלבד בדואר אלקטרוני לכתובת המייל של אילת :eilats@technion.ac.il

חשוב: טופס הרשמה שלא ימולא כנדרש ולא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים לא יחשב כהרשמה ולא יאפשר שריון מקום

 • אין אפשרות לרישום או שריון מקום באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני.
 • לאחר שנרשמת כנדרש ונערך דיון במועמדותך, תשלח לך הודעה בעניינך.ההודעה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע בטופס ההרשמה המקוון.
 • אם הגשת בקשה למלגה בטופס ההרשמה, הודעה על זכאותך למלגה תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
 • מי שיאושרו לו מגורים במעונות יקבל הודעה על כך בנפרד ויתבקש לחתום על חוזה הרשאה למגורים במעונות הטכניון ועל תקנון מעונות. מידע נוסף  בנושא מעונות ובנושא גבית שכר לימוד ומעונות.

תאריכים ועלויות

לוחות זמנים

מכינת הטכניון נפתחת בשני מועדים במהלך השנה בחודש אוקטובר ובחודש מרץ.
משך הלימודים במכינה הינו כ-9.5 חודשים הפרושים על פני 2 סמסטרים בני 14-15 שבועות לימוד, סה"כ 29 שבועות.
בתום כל סמסטר מתקיימות בחינות לכל המקצועות הנלמדים.
הלימודים מתקיימים בימים א'- ה' בין השעות 8:30-16:00 (בהתאם לצורך יתכנו לימודים בשעות מאוחרות יותר ו/או בימי ו').
בשעות הערב בין השעות 16:00-21:00 עומדים לרשות התלמידים חונכים במקצועות השונים המסייעים בהבנת החומר ובהכנת שיעורי הבית.

לקראת מבחן כניסה במתמטיקה:

למועמדים מומלץ להתנסות בפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד כפי שמופיעים באתר משרד החינוך.

חומר לבחינת כניסה במתמטיקה - קישור לסילבוס
מבחן בחינה לדוגמא כולל פתרון מלא

פתיחת המכינה מותנת במספר נרשמים.

שכר לימוד

שכר לימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן באופן שוטף בהתאם לשינויים במדד.
במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא, יחויב התלמיד בסכומים כמפורט:

 • עד חודש מיום תשלום המקדמה ועד לחודש מיום תחילת הלימודים ,יחוייב ב- 20% משכ"ל.
 • בין חודש לחודשיים מיום תחילת הלימודים, יחוייב ב- 40% משכ"ל.
 • עד תום סמסטר א' יחויב ב- 50% משכ"ל.
 • עד שלושה שבועות מפתיחת סמסטר ב' או עד שבוע לאחר קיום הישיבה הפדגוגית האחרונה , יחויב  התלמיד ב 70% משכ"ל .
 • החל מהיום 22 לפתיחת סמסטר ב- או לאחר יותר משבוע מקיום הישיבה הפדגוגית האחרונה , יחויב התלמיד בשכר לימוד מלא .

מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת התלמיד, או המועד בו הודיע המרכז לחינוך קדם אקדמי לתלמיד על הפסקת לימודיו.
תלמיד שיקבל מלגת שכר-לימוד, תקוזז המלגה משכר הלימוד, לרבות החזרים למי ששילם תשלום עודף.
בתחילת המכינה  יידרשו התלמידים לרכוש ספרי לימוד במקצועות השונים פרוט ייתקבל בתחלת הלימודים על ידי צוות ההוראה.

ביטול הרשמה למכינה:

מועמדים שירצו לבטל את מועמדותם למכינה, מתבקשים להודיע עך כך בכתב לרכזת רישום וקבלה לדוא"ל: eilats@technion.ac.il
דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה. מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם,או שיקבלו הודעת דחייה ויבקשו להירשם למחזור הבא, יהיו חייבים להירשם מחדש ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש.אין העברת רישום בין מכינות.

תוכנית לימודים

תוכנית לימודים תפורסם לסטודנטים בסמסטר הראשון.

איך מגיעים:

לשירותך מספר קווי אוטובוס: מס' 17 מתחנה מרכזית, מס' 19 מהדר, מס' 31 מקרית שפרינצק, מספרי 28 18, 16, 15 מהתחנה המרכזית למרכז זיו ומשם מס' 17,או 19 לקריית הטכניון. מס' 76 מתל-חנן, מס 77 מנשר, מס' 142 מ"מרכזיית המפרץ" ומס' 11 מתחנת הרכבת "חוף כרמל". בתוך קריית הטכניון עליך לרדת בתחנה רביעית. אין כניסה ברכב לקריית הטכניון. עקב בעיות חניה באיזור, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.

טפסים:

תקנונים ונהלים:

דפי נוסחאות, משפטים ותרגילים

עודכן: 24/02/2021 , 14:38