מכינת הטכניון

מידע כללי

מטרת המכינה להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים.
המכינה מיועדת לבוגרי בתי ספר עיוניים ומקצועיים כאחד, המעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון בפרט ולמוסדות אקדמיים אחרים בכלל והישגיהם המוכחים אינם עונים לדרישות הקבלה של מוסדות אלה.
הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה של התלמידים במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, פיתוח כישורי הכתיבה המדעית ואנגלית ואף תורמים  לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.
תעודת סיום מכינה מחליפה את תעודת הבגרות בחישוב ציון הסכם לטכניון (למעט לפקולטה לרפואה). התעודה כוללת את המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית.
אופן שקלול ציוני המכינה בציון הסכם ניתן לראות באתר חישוב סכם.
לבקשת הסטודנט, ציוני הגמר של המכינה מועברים למרכזי הרישום של הטכניון וכלל האוניברסיטאות.
הקרן לסיוע לחיילים משוחררים מעניקה מלגות שכר לימוד מלא או חלקי ומלגות קיום בהתאם למצב הכלכלי והחברתי. אם הנך מעוניין במלגה, אנא מלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס ההרשמה וצרף את המסמכים הנדרשים. דיון בנושאי מלגות מתקיים לאחר תחילת הלימודים בפועל. הודעה על זכאות  למלגה, לאחר הגשת  כל המסמכים  הנדרשים, תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
הקרן לחיילים משוחררים מעניקה שכר לימוד מלא ללוחמים שנמצאו זכאים והם בעלי כרטיס זהב : "השתחרר בכבוד".
לרשות המכינה עומדות קרנות  פנימיות לסיוע נוסף. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגה מקרנות פנימיות  אלו בכפוף לתקינות מצבו האקדמי. פרטים נוספים ימסרו במהלך הלימודים במכינה.
מידע למועמדים ניתן לקבל באתר האינטרנט או בפניה טלפונית לצוות המכינה העומד לשירותך:
לבירורים:  04-8294536.
קבלת קהל במשרדי המכינה בימי א-ה בין השעות 9:00-13:00.
צוות המכינה יסייע לך בהליך הרישום והקבלה למכינה ובייעוץ לבחירת המשך לימודיך במוסדות אקדמיים בהתאם לנטיותיך וכישוריך.

תוכנית לימודים

תוכנית לימודים תפורסם לסטודנטים בסמסטר הראשון.

דרישות  קבלה

תלמידים אשר שפת ההוראה שלהם בתיכון לא הייתה עברית ו/או נבחנו בבחינת הפסיכומטרי בשפה שאינה עברית, יחויבו במבחן יע"ל בציון  מעל 113. במידה ולא עשית מבחן יע"ל או שציונך נמוך מ-113. עליך לעבור בחינת כניסה (בעברית) לקורס עברית שתתקיים   בתאריך 5.8.19.

לפניך שני מסלולי קבלה ישירים:

מסלול א'

בגרות
זכאים לבגרות
פסיכומטרי
500 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה

מסלול ב'

בגרות
מי שאינו זכאי לבגרות (אך בעל 7 יחידות בגרות לפחות)
פסיכומטרי
550 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה
 1. המועד האחרון התקף לבחינה הפסכומטרית למחזור מרץ:הוא מועד דצמבר.
 2. המועד האחרון התקף לבחינה הפסכומטרית למחזור אוקטובר:הוא מועד יולי.
 3. לתשומת לב:
  א. במידה ואינך עומד בדרישות המפורטות לעיל ומעונין להציג מועמדותך יש לבצע הרשמה מלאה באתר ובסיום ההרשמה לבקש לקבוע ראיון אישי מול יועצת.
  ב. אם ברשותך בגרות במתמטיקה 3 יחי מעל ציון  85,עליך לעבור מבחן כניסה במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד.

למועמדים מומלץ להתנסות בפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד כפי שמופיעים באתר משרד החינוך.
מספר המקומות מוגבל ולכן מומלץ להקדים ולהירשם
אם הנך בעל בגרות זרה ולא עברת כלל את מבחן יע"ל או לחלופין, ציונך בבחינת יע"ל פחות מ -113, עליך לעבור מבחן כניסה בעברית. למצליחים בבחינה, יתקיים קורס של כ-5 שבועות ובסיומו מבחן מעבר למכינה בעברית. עלות הקורס 1200 ש"ח.

סדרי הרשמה

ההרשמה למכינת מרץ 2020 תפתח בתאריך 10.11.19

מועד פתיחת מכינת מחזור מרץ 20 יפורסם בהמשך.

מועד סיום ההרשמה : 15.1.20

הליך ההרשמה כולל 2  שלבים:

 1. יש למלא את טופס ההרשמה המקוון. ולשלם דמי רישום בגובה  419  ₪ עם ביצוע התשלום תשלח קבלה לכתובת המייל המסופקת באתר התשלום. דמי ההרשמה אינם חלק משכר הלימוד, לפיכך, לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה מכל סיבה שהיא.
 2. שליחת טופס ההרשמה ידני ומסמכים נלווים כפי שמופיע בקישור הבא - פירוט מסמכים נדרשים.
  יש לשלוח את המסמכים בסריקה בפורמט PDF בלבד בדואר אלקטרוני לכתובת: eilats@technion.ac.il

לתשומת לבך: טופס הרשמה שלא ימולא כנדרש ולא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים לא יחשב כהרשמה ולא יאפשר שריון מקום

 • אין אפשרות לרישום או שריון מקום באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני.
 • לאחר שנרשמת כנדרש ונערך דיון במועמדותך, תשלח לך הודעה בעניינך.ההודעה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני המופיע בטופס ההרשמה המקוון.
 • אם הגשת בקשה למלגה בטופס ההרשמה, הודעה על זכאותך למלגה תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
 • מי שיאושרו לו מגורים במעונות יקבל הודעה על כך בנפרד ויתבקש לחתום על חוזה הרשאה למגורים במעונות הטכניון ועל תקנון מעונות. מידע נוסף  בנושא מעונות ובנושא גבית שכר לימוד ומעונות.

תאריכים ועלויות

לוחות זמנים

מכינת הטכניון נפתחת בשני מועדים במהלך השנה בחודש אוקטובר ובחודש מרץ.
משך הלימודים במכינה הינו כ-9.5 חודשים הפרושים על פני 2 סמסטרים בני 14-15 שבועות לימוד, סה"כ 29 שבועות.
בתום כל סמסטר מתקיימות בחינות לכל המקצועות הנלמדים.
הלימודים מתקיימים בימים א'- ה' בין השעות 8:30-16:00 (בהתאם לצורך יתכנו לימודים בשעות מאוחרות יותר ו/או בימי ו').
בשעות הערב בין השעות 16:00-20:00 עומדים לרשות התלמידים חונכים במקצועות השונים המסייעים בהבנת החומר ובהכנת שיעורי הבית.

מועדים

מועדי הבחינות לתלמידים המחויבים בבחינת כניסה יפורסמו בהמשך

במתמטיקה:
בבניין המכינה - קישור לסילבוס
מבחן בחינה לדוגמה
פתרון מלא
מבחן כניסה למכינה 02.09.18

בחינת כניסה לקורס עברית: (נכון למועד אוקטובר בלבד)

הבחינה תתקיים ב בבניין המכינה.

פתיחת המכינה מותנת במספר נרשמים.

שכר לימוד

שכר לימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן באופן שוטף בהתאם לשינויים במדד.
במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא, יחויב התלמיד בסכומים כמפורט:

 • עד חודש מיום תחילת הלימודים יחוייב ב- 20% משכ"ל.
 • בין חודש לחודשיים מיום תחילת הלימודים, יחוייב ב- 40% משכ"ל.
 • עד תום סמסטר א' יחויב ב- 50% משכ"ל.
 • עד שלושה שבועות מפתיחת סמסטר ב' או עד שבוע לאחר קיום הישיבה הפדגוגית האחרונה , יחויב  התלמיד ב 70% משכ"ל .
 • החל מהיום 22 לפתיחת סמסטר ב- או לאחר יותר משבוע מקיום הישיבה הפדגוגית האחרונה , יחויב  התלמיד בשכר לימוד מלא .

מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת התלמיד, או המועד בו הודיע המרכז לחינוך קדם אקדמי לתלמיד על הפסקת לימודיו.
תלמיד שיקבל מלגת שכר-לימוד, תקוזז המלגה משכר הלימוד, לרבות החזרים למי ששילם תשלום עודף.
בתחילת המכינה  יידרשו התלמידים לרכוש ספרי לימוד במקצועות השונים.

ביטול הרשמה למכינה:

מועמדים שירצו לבטל את מועמדותם למכינה, מתבקשים להודיע עך כך בכתב לרכזת רישום וקבלה לדוא"ל: eilats@technion.ac.il
דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה. מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם,או שיקבלו הודעת דחייה ויבקשו להירשם למחזור הבא, יהיו חייבים להירשם מחדש ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש.אין העברת רישום בין מכינות.

איך מגיעים:

לשירותך מספר קווי אוטובוס: מס' 17 מתחנה מרכזית, מס' 19 מהדר, מס' 31 מקרית שפרינצק, מספרי 28 18, 16, 15 מהתחנה המרכזית למרכז זיו ומשם מס' 17,או 19 לקריית הטכניון. מס' 76 מתל-חנן, מס 77 מנשר, מס' 142 מ"מרכזיית המפרץ" ומס' 11 מתחנת הרכבת "חוף כרמל". בתוך קריית הטכניון עליך לרדת בתחנה רביעית. אין כניסה ברכב לקריית הטכניון. עקב בעיות חניה באיזור, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.

טפסים:

תקנונים ונהלים:

דפי נוסחאות, משפטים ותרגילים

עודכן: 19/07/2019 , 07:56