מכינת הטכניון

  מידע כללי

מטרת המכינה להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים.
המכינה מיועדת לבוגרי בתי ספר עיוניים ומקצועיים כאחד, המעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון בפרט ולמוסדות אקדמיים אחרים בכלל והישגיהם המוכחים אינם עונים לדרישות הקבלה של מוסדות אלה.
הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה של התלמידים במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, פיתוח כישורי הכתיבה המדעית ואנגלית ואף תורמים  לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.
תעודת סיום מכינה מחליפה את תעודת הבגרות בחישוב ציון הסכם לטכניון (למעט לפקולטה לרפואה). התעודה כוללת את המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית.
אופן שקלול ציוני המכינה בציון הסכם ניתן לראות באתר חישוב סכם.
לבקשת הסטודנט, ציוני הגמר של המכינה מועברים למרכזי הרישום של הטכניון וכלל האוניברסיטאות.
הקרן לסיוע לחיילים משוחררים מעניקה מלגות שכר לימוד מלא או חלקי ומלגות קיום בהתאם למצב הכלכלי והחברתי. אם הנך מעוניין במלגה, אנא מלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס ההרשמה וצרף את המסמכים הנדרשים. דיון בנושאי מלגות מתקיים לאחר תחילת הלימודים בפועל. הודעה על זכאות  למלגה, לאחר הגשת  כל המסמכים  הנדרשים, תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
הקרן לחיילים משוחררים מעניקה שכר לימוד מלא ללוחמים שנמצאו זכאים והם בעלי כרטיס זהב : "השתחרר בכבוד".
לרשות המכינה עומדות קרנות  פנימיות לסיוע נוסף. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגה מקרנות פנימיות  אלו בכפוף לתקינות מצבו האקדמי. פרטים נוספים ימסרו במהלך הלימודים במכינה.
מידע למועמדים ניתן לקבל באתר האינטרנט או בפניה למייל: yifat.d@technion.ac.il
לצערנו כרגע אין קבלת קהל במשרדי המכינה

דרישות  קבלה

לפניך שני מסלולי קבלה :

מסלול א'

בגרות
זכאים לתעודת בגרות
פסיכומטרי
500 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה(ציון נמוך מ-60 יחוייב בבחינת כנסה במתמטיקה)
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה
(ציון נמוך מ-55 יחוייב בבחינת כניסה במתמטיקה)

בחינת יע"ל: תלמידים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, מחוייבים להיבחן בבחינת יע"ל ולקבל ציון מעל 113 - כתנאי בסיסי לקבלה למכינה.

*תלמידים אשר קיבלו בבחינת יעל ציון נמוך מ -113, יבחנו בבחינת כניסה בעברית כתנאי לקבלתם למכינת מרץ 2022.

מסלול ב'

בגרות
מי שאינו זכאי לתעודת בגרות (אך בעל 7 יחידות בגרות לפחות)
פסיכומטרי
550 ומעלה בדגש רב תחומי
ציון בגרות במתמטיקה
3 יחידות לימוד, ציון 85 ומעלה יחויבו במבחן כניסה במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות לימוד
4 יחידות לימוד, ציון 60 ומעלה(ציון נמוך מ-60 יחוייב בבחינת כנסה במתמטיקה)
5 יחידות לימוד, ציון 55 ומעלה
(ציון נמוך מ-55 יחוייב בבחינת כניסה במתמטיקה )

בחינת יע"ל מהווה תנאי בסיסי לקבלה למכינה :

תלמידים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, מחוייבים להיבחן בבחינת יע"ל ולקבל ציון מעל 113 

*תלמידים אשר קיבלו בבחינת יעל ציון נמוך מ -113, יבחנו בבחינת כניסה בעברית כתנאי לקבלתם למכינת מרץ 2022.

 

פסיכומטרי *ובחינת יע"ל :

  1. המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית ויע"ל  למחזור מרץ 2022 הוא מועד דצמבר 2021
  2. המועד האחרון התקף לבחינה הפסיכומטרית ויע"ל למחזור אוקטובר 2022 הוא מועד יולי 2022.

מחזור מכינת מרץ 2022- ההרשמה נסגרה

תאריך תחילת הלימודים: 13.3.22

מבחני כניסה למחזור מרץ 2022: 

מבחן כניסה בעברית - 24.1.22

מבחן כניסה במתמטיקה-  1.2.22

*לא ניתן לגשת לבחינות ללא השלמת ההרשמה וזימון רשמי לבחינה.

 

הרשמה סגורה

  • אין אפשרות לרישום או שריון מקום באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני.
  • אם הגשת בקשה למלגה בטופס ההרשמה, הודעה על זכאותך למלגה תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
  • לשאלות בנוגע להליך הרישום ניתן לשלוח מייל לאילת שפירא צנטנר בכתובת: eilats@technion.ac.il

 

לוחות זמנים

מכינת הטכניון נפתחת בשני מועדים במהלך השנה בחודש אוקטובר ובחודש מרץ.
משך הלימודים במכינה הינו כ-9.5 חודשים הפרושים על פני 2 סמסטרים בני 14-15 שבועות לימוד, סה"כ 29 שבועות.
בתום כל סמסטר מתקיימות בחינות לכל המקצועות הנלמדים.
הלימודים מתקיימים בימים א'- ה' בין השעות 8:30-16:00 (בהתאם לצורך יתכנו לימודים בשעות מאוחרות יותר ו/או בימי ו').
בשעות הערב בין השעות 16:00-21:00 עומדים לרשות התלמידים חונכים במקצועות השונים המסייעים בהבנת החומר ובהכנת שיעורי הבית.

לקראת מבחן כניסה במתמטיקה:

למועמדים מומלץ להתנסות בפתרון מבחני בגרות במתמטיקה ברמה של 4 יחידות לימוד כפי שמופיעים באתר משרד החינוך.

חומר לבחינת כניסה במתמטיקה - קישור לסילבוס חומר לבחינת כניסה 
מבחן בחינה לדוגמא כולל פתרון מלא

השימוש במחשבון אסור, אין שימוש בדף נוסחאות.

פתיחת המכינה מותנת במספר נרשמים.

שכר לימוד

שכר לימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן באופן שוטף בהתאם לשינויים במדד.
במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא, יחויב התלמיד בסכומים כמפורט:

  • עד חודש מיום תשלום המקדמה ועד לחודש מיום תחילת הלימודים ,יחוייב ב- 20% משכ"ל.
  • בין חודש לחודשיים מיום תחילת הלימודים, יחוייב ב- 40% משכ"ל.
  • עד תום סמסטר א' יחויב ב- 50% משכ"ל.
  • עד שלושה שבועות מפתיחת סמסטר ב' או עד שבוע לאחר קיום הישיבה הפדגוגית האחרונה , יחויב  התלמיד ב 70% משכ"ל .
  • החל מהיום 22 לפתיחת סמסטר ב- או לאחר יותר משבוע מקיום הישיבה הפדגוגית האחרונה , יחויב התלמיד בשכר לימוד מלא .

מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת התלמיד, או המועד בו הודיע המרכז לחינוך קדם אקדמי לתלמיד על הפסקת לימודיו.
תלמיד שיקבל מלגת שכר-לימוד, תקוזז המלגה משכר הלימוד, לרבות החזרים למי ששילם תשלום עודף.
בתחילת המכינה  יידרשו התלמידים לרכוש ספרי לימוד במקצועות השונים פרוט ייתקבל בתחלת הלימודים על ידי צוות ההוראה.

ביטול הרשמה למכינה:

מועמדים שירצו לבטל את מועמדותם למכינה, מתבקשים להודיע עך כך בכתב לרכזת רישום וקבלה לדוא"ל: eilats@technion.ac.il
דמי ההרשמה אינם מוחזרים בשום מקרה. מועמדים אשר יבטלו את הרשמתם,או שיקבלו הודעת דחייה ויבקשו להירשם למחזור הבא, יהיו חייבים להירשם מחדש ולעמוד בתהליך ההרשמה מחדש.אין העברת רישום בין מכינות.

מעונות לתלמידי המכינה:

מועמד המעוניין במגורים במעונות לאורך תקופת המכינה יכול להגיש בקשה באתר במעמד הרישום (מספר המקומות מוגבל)

הזכאות למגורים במעונות נקבעת על פי מספר פרמטרים ביניהם מצב סוציו-אקונומי ומרחק גיאוגרפי.

בעת רישומך למכינה, עליך להגיש בקשה (סימון במקום הרלוונטי) והגשת מסמכים הרלוונטיים .

המעונות משותפים ובכל חדר גרים לרוב שני סטודנטים ומיועדים ליחידים (לא לזוגות) המעונות של תלמידי המכינה נקראים מגורי ריפקין הממוקמים מול הכניסה הראשית לטכניון (נווה-שאנן).
תעריפי שכר הדירה מתעדכנים מעת לעת. לצפייה במחירון שכ"ד: https://dorms.web.technion.ac.il (המעונות המיועדים לתלמידי המכינה- גוש הטכניון בודדים)

זכאות וביטול זכאות למגורים:

הודעה בדבר זכאות/ אי זכאות למגורים במעונות תשלח למייל עד שבועיים לפני פתיחת הלימודים.
שיאושרו לו מגורים יתבקש לחתום על  חוזה הראשאה למגורים במעונות הטכניון   ועל תקנון מעונות הסטודנטים

תלמיד המבקש לבטל את בקשתו למעונות מתבקש לשלוח הודעת ביטול במייל: meitarfinnes@pa.technion.ac.il
אי ביטול בקשה ואי הגעה לקחת מפתח במועד שנקבע, יגרור קנס בגובה 500 שח וזכאות למעונות תבוטל.

תשומת לבך, ללא חוזה הרשאה למגורים בטכניון חתום כנדרש לא תוכל לקבל חדר במעונות הטכניון. למען הסר ספק קבלת מעונות לתקופת המכינה אינה מבטיחה קבלת מעונות במהלך לימודי הסמכה בטכניון.

תוכנית הלימודים במכינה:

תוכנית לימודים תפורסם לסטודנטים בסמסטר הראשון.

איך מגיעים:

לשירותך מספר קווי אוטובוס: מס' 17 מתחנה מרכזית, מס' 19 מהדר, מס' 31 מקרית שפרינצק, מספרי 28 18, 16, 15 מהתחנה המרכזית למרכז זיו ומשם מס' 17,או 19 לקריית הטכניון. מס' 76 מתל-חנן, מס 77 מנשר, מס' 142 מ"מרכזיית המפרץ" ומס' 11 מתחנת הרכבת "חוף כרמל". בתוך קריית הטכניון עליך לרדת בתחנה רביעית. אין כניסה ברכב לקריית הטכניון. עקב בעיות חניה באיזור, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.

תקנונים ונהלים:

עודכן: 17/01/2022 , 12:48