השלמות פיזיקה

מידע כללי

הקורסים מיועדים לסטודנטים מן המניין בטכניון שחסרות להם דרישות קדם למקצוע פיזיקה.
מטרת הקורס לתת כלים בידי התלמיד לעמוד בהצלחה בבחינות הסיווג בפיזיקה שהנן תנאי ללימודי הפיזיקה בטכניון.
נלמדים שני קורסים: קורס מכניקה וקורס חשמל.
הקורס במכניקה מהווה קדם לקורס בחשמל לפיכך, לא מומלץ ללמוד את שני הקורסים במקביל.
תוכנית לימודים
תוכנית הלימוד הנה בהתאם לחומר לבחינת הסיווג בפיזיקה כפי שמפורט באתר הטכניון (החומר לבחינת סיווג בפיזיקה)

-קורס מכניקה

 
בחינת סיווג הקרובה במכניקה , תתקיים בתאריך 21.6.2018 :
המרכז הקדם אקדמי מציע שני סוגי קורסים לקראת למידה לבחינת סיווג זו:
1. קורס פרונטלי במכניקה :
הקורס כולל כ- 70 שעות הרצאה וכ- 40 שעות תרגול בכיתה
הקורסים מתקיימים 3 פעמים בשנה:  יולי-ספטמבר , אוקטובר-ינואר, מרץ-יוני.
הקורס הקרוב יחל בתאריך 11.3.2018 ויסתיים בתאריך 5.6.2018
הקורס יתקיים כל יום ראשון ושלישי בין השעות 16:30-20:45
פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים. מועד סיום הרשמה 4.3.2018.
ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
מחיר הקורס 980₪.
ביטול ההרשמה עד שבועיים לפני פתיחת הקורס הינו ללא חיוב.
ביטול בשבועיים האחרונים שלפני פתיחת הקורס יחויב ב- 20%.
ביטול במהלך 20 שעות הלימוד הראשונות יחויב ב- 33%.
לאחר 20 שעות הלימוד הראשונות אין החזר שכר לימוד .

2. קורס מכניקה משולב: הרצאות מתוקשבות ותרגול פרונטלי :
הקורס משלב בין למידה עצמאית (צפייה אישית בהרצאות ) ובין תרגול פרונטלי בכיתה, של החומר שנלמד עצמאית.
התרגול יתחיל בתאריך 10/4/2018 ובכל שבוע תינתן משימה לצפייה לקראת התרגול הבא.
פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים.
ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
מחיר הקורס 400. ₪

-קורסי  קיץ 2018

;קורסי חשמל :
הקורס יחל בתאריך 23.7.2018 ויסתיים בתאריך   31.8.2018
הקורס יתקיים כל יום שני ורביעי בין השעות  08:30-14:00
ובימי שישי  בין השעות 08:15-13:15

;קורסי מכניקה:
הקורס יחל בתאריך 22.7.2018 ויסתיים בתאריך 30.8.2018
הקורס יתקיים כל יום ראשון , שלישי וחמישי בין השעות 08:30-14:00

פתיחת הקורסים מותנת במספר הנרשמים.

סדרי הרשמה

ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
מחיר הקורס 980₪.
ביטול ההרשמה עד שבועיים לפני פתיחת הקורס הינו ללא חיוב.
ביטול בשבועיים האחרונים שלפני פתיחת הקורס יחויב ב- 20%.
ביטול במהלך 20 שעות הלימוד הראשונות יחויב ב- 33%.
לאחר 20 שעות הלימוד הראשונות אין החזר שכר לימוד .