השלמות פיזיקה

מידע כללי

הקורסים מיועדים לסטודנטים מן המניין בטכניון שחסרות להם דרישות קדם למקצוע פיזיקה.
מטרת הקורס לתת כלים בידי התלמיד לעמוד בהצלחה בבחינות הסיווג בפיזיקה שהנן תנאי ללימודי הפיזיקה בטכניון.
נלמדים שני קורסים: קורס מכניקה וקורס חשמל.
לתשומת לב: הקורס במכניקה מהווה קדם לקורס בחשמל לפיכך, לא מומלץ ללמוד את שני הקורסים במקביל.

מספר השעות בכל קורס כ- 70 שעות הרצאה ו- 30-40 שעות תרגול.
הקורסים מתקיימים 3 פעמים בשנה:  יולי-ספטמבר , אוקטובר-ינואר, מרץ-יוני.
תאריכים מדויקים יפורסמו באתר זה כ-3 חדשים לפני פתיחת הקורסים.

מבחן סיווג :
הבחינה הקרובה תתקיים בתאריך 22.6.17

מועד ספטמבר בתאריך 14.9.2017

מועד ינואר בתאריך 25.1.2018

תוכנית לימודים

תוכנית הלימוד הנה בהתאם לחומר לבחינת הסיווג בפיזיקה כפי שמפורט באתר הטכניון (החומר לבחינת סיווג בפיזיקה)

לוחות זמנים-קורס מכניקה

הקורס יחל בתאריך 3/8/17 ויסתיים בתאריך   12/9/17

הקורס יתקיים כל יום ראשון ,שלישי  וחמישי בין השעות 08:30-14:00

לוחות זמנים-קורס  חשמל

הקורס יחל בתאריך 2/8/17 ויסתיים בתאריך   11/9/17

הקורס יתקיים כל יום שני ורביעי בין השעות  08:30-14:00

ובימי שישי  בין השעות 08:15-13:15

סדרי הרשמה

ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
מחיר הקורס 800 ₪.
ביטול ההרשמה עד שבועיים לפני פתיחת הקורס הינו ללא חיוב.
ביטול בשבועיים האחרונים שלפני פתיחת הקורס יחויב ב- 20%.
ביטול במהלך 20 שעות הלימוד הראשונות יחויב ב- 33%.
לאחר 20 שעות הלימוד הראשונות אין החזר שכר לימוד .