השלמות פיזיקה

מ  מידע כללי

הקורסים מיועדים לסטודנטים מן המניין בטכניון שחסרות להם דרישות קדם למקצוע פיזיקה.
מטרת הקורס לתת כלים בידי התלמיד לעמוד בהצלחה בבחינות הסיווג בפיזיקה שהנן תנאי ללימודי הפיזיקה בטכניון.
נלמדים שני קורסים: קורס מכניקה וקורס חשמל.
הקורס במכניקה מהווה קדם לקורס בחשמל לפיכך, לא מומלץ ללמוד את שני הקורסים במקביל.( אין החזר כספי למי שנרשם לשני הקורסים ומבקש לבטל)
תוכנית לימודים
תוכנית הלימוד הנה בהתאם לחומר לבחינת הסיווג בפיזיקה כפי שמפורט באתר הטכניון (החומר לבחינת סיווג בפיזיקה)

קורסים לקראת  בחינת סיווג מכניקה :

קורס משולב מכניקה :

המרכז הקדם אקדמי מציע,קורס הכנה משולב במכניקה לבחינה שתתקיים בתאריך 26.1.2021

הקורס משלב בין למידה עצמאית (צפייה אישית בהרצאות ) ובין תרגול מקוון בזום כיתתי, של החומר שנלמד עצמאית.
התרגול כולל 13 מפגשים כשכל מפגש אורך כשעה וחצי.בכל שבוע תינתן משימה לצפייה לקראת התרגול הבא.

הקורס יפתח בתאריך 22.11.20 ויימשך עד תאריך 17.1.21 ההרשמה נסגרה

התרגולים יתקיימו פעמיים בשבוע בשעות 18:30-20:00

קישור לסדר תירגולים קורס מכניקה 22.11.20 יתכנו שינויים בלוחות הזמנים

מכניקה 22.11.20

מספר המשתתפים המקסימלי בכל קורס -עד 25 תלמידים,

הקורס לא יפתח במקרה של הרשמה מעטה

ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
הקורס מסובסד בחלקו הגדול ע"י הטכניון, המחיר לתלמיד 450ש"ח
אין החזר כספי לאחר פתיחת הקורס.

 

קורס חשמל נפתח פעם בשנה לקראת הקיץ

הקורס משלב בין למידה עצמאית (צפייה אישית בהרצאות ) ובין תרגול מקוון בזום כיתתי, של החומר שנלמד עצמאית.
התרגול כולל 12 מפגשים כשכל מפגש אורך כשעה וחצי.בכל שבוע תינתן משימה לצפייה לקראת התרגול הבא.

הרשמה סגורה