השלמות פיזיקה

מידע כללי

הקורסים מיועדים לסטודנטים מן המניין בטכניון שחסרות להם דרישות קדם למקצוע פיזיקה.
מטרת הקורס לתת כלים בידי התלמיד לעמוד בהצלחה בבחינות הסיווג בפיזיקה שהנן תנאי ללימודי הפיזיקה בטכניון.
נלמדים שני קורסים: קורס מכניקה וקורס חשמל.
הקורס במכניקה מהווה קדם לקורס בחשמל לפיכך, לא מומלץ ללמוד את שני הקורסים במקביל.
תוכנית לימודים
תוכנית הלימוד הנה בהתאם לחומר לבחינת הסיווג בפיזיקה כפי שמפורט באתר הטכניון (החומר לבחינת סיווג בפיזיקה)

-קורס מכניקה

קורסים לקראת סיווג מכניקה :

עבור בחינת סיווג במכניקה , שתתקיים בתאריך 27.6.19:

המרכז הקדם אקדמי מציע שני סוגי קורסים לקראת למידה לבחינת סיווג זו:
1. קורס פרונטלי במכניקה :
הקורס כולל כ- 70 שעות הרצאה וכ- 40 שעות תרגול בכיתה
הקורסים מתקיימים 3 פעמים בשנה:  יולי-ספטמבר , נובמבר-ינואר, מרץ-יוני.
הקורס הקרוב יחל בתאריך 17.3.19 ויסתיים בתאריך 16.6.19
הקורס יתקיים כל יום ראשון ושלישי בין השעות 16:30-20:45.
פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים. מועד סיום הרשמה 17.2.19
ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
מחיר הקורס 980₪.
ביטול ההרשמה עד שבועיים לפני פתיחת הקורס הינו ללא חיוב.
ביטול בשבועיים האחרונים שלפני פתיחת הקורס יחויב ב- 20%.
ביטול במהלך 20 שעות הלימוד הראשונות יחויב ב- 33%.
לאחר 20 שעות הלימוד הראשונות אין החזר שכר לימוד .

2. קורס מכניקה משולב: הרצאות מתוקשבות ותרגול פרונטלי :
הקורס משלב בין למידה עצמאית (צפייה אישית בהרצאות ) ובין תרגול פרונטלי בכיתה, של החומר שנלמד עצמאית.
התרגול כולל 8 מפגשים כשכל מפגש אורך כשעה וחצי.
התרגול יתחיל בתאריך 1.4.19 ובכל שבוע תינתן משימה לצפייה לקראת התרגול הבא.
פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים.
מועד סיום הרשמה 3.3.19
ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
מחיר הקורס 450. ₪
אין החזר כספי לאחר פתיחת הקורס.

3חדש קורס מכניקה משולב בשלוחת שרונה :  הרצאות מתוקשבות ותרגול פרונטלי :
הקורס משלב בין למידה עצמאית (צפייה אישית בהרצאות ) ובין תרגול פרונטלי בכיתה, של החומר שנלמד עצמאית.
התרגול כולל 9 מפגשים כשכל מפגש אורך כשעה וחצי.
התרגול יתחיל בתאריך 9.7.19  ובכל שבוע תינתן משימה לצפייה לקראת התרגול הבא.
פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים.
מועד סיום הרשמה 14.6.19
ההרשמה באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
מחיר הקורס 900 ש"ח

אין החזר כספי לאחר פתיחת הקורס.

 

-קורסי  חשמל יפתחו ביולי 2019.

מעונות לקורסי הקיץ בלבד

למעוניינים קיימת אפשרות מגורים במעונות הטכניון בעלות של 552 ש"ח לחודש מספר המקומות מוגבל ויש להירשם בהקדם