שכר לימוד ומלגות

שכר לימוד

החל משנת הלימודים תשע"ט, שכר הלימוד לשנת מכינה תהה זהה לשכר לימוד לתארים מתקדמים (כ-14,000 ₪ ).

מלגות לסטודנטים במכינה :

  1. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגת שכר לימוד ומלגת קיום מהקרן להכוונת חיילים משוחררים (חיילים/ שירות לאומי)

מלגת שכר לימוד- המלגה מוענקת ע"פ מספר קריטריונים: תפקיד צבאי-לוחם או מצב סוציו-אקונומי.

מלגת קיום- המלגה מוענקת ע"פ קריטריון סוציו-אקונומי.

  1. תשלום על חשבון הפיקדון : בהתאם לחוק קליטת חיילים משוחררים ,זכאים חיילים משוחררים או יוצאי שרות לאומי /אזרחי כהגדרתם בחוק, הלומדים במכינה ,למימון שכר לימוד מחשבון הפיקדון. אם יתרת הסכום בפיקדון נמוכה מגובה שכר הלימוד, ישלים התלמיד את ההפרש מכספו.
  2. תלמיד מעל גיל 19 שלא שירת בצה"ל או שאינו עונה על הגדרת חייל משוחרר, רשאי להגיש בקשה למלגת משרד החינוך. גובה המלגה לכל תלמיד נקבע על פי קריטריונים כלכלים שנקבעו במשרד החינוך.
  • בקשות לא חתומות או ללא המסמכים הדרושים, לא יובאו לדיון.
  • על פי ההנחיות, נוכחות מלאה בשעורים הינה חובה, במקרה בו תלמיד המקבל מלגת שכר לימוד נעדר משעורים, תופסק המלגה והוא יידרש לשלם שכר לימוד מלא.
  • עם הפסקת הלימודים של התלמיד, יבוטלו המלגות שניתנו לתלמיד.

 

 

 

 

לימודים במכינה במסגרת ובמימון תכוניות:

  1. תוכנית הישגיים- לפרטים על מלגת הישגים :  הישגים
  2. תוכנית עתידים לעתודה –לפרטים והצטרפות לתוכנית : עתידים לעתודה
  3. תוכנית עתידים לתעשייה –לפרטים והצטרפות לתוכנית : עתידים לתעשיה
  • המכינה אינה אחראית למלגות אלו, באחריות התלמיד לבדוק את תנאי הקבלה לתוכנית ודרכי קבלת המלגות.

 

עודכן: 06/12/2018 , 08:59