מכינת הטכניון

מכינת הטכניון מקנה הרגלי חשיבה ולמידה חיוניים בלימודים אקדמיים
ומטרתה לשפר את סיכויי הקבלה לטכניון בפרט ולאקדמיה בכלל.

הלימודים במכינה מתמקדים בלימודי הליבה- מתמטיקה, פיזיקה, פיתוח כישורי כתיבה מדעית ואנגלית

תעודת סיום מכינה מחליפה  את תעודת הבגרות החישוב ציון הסכם לטכניון. (למעט לפקולטה לרפואה)