גביית שכר לימוד ושגר דירה במעונות הטכניון

מועמד/ת נכבד/ת,
עליך למלא 2 טפסים ולשלוח אלינו:

  1. כתב התחייבות לשכר לימוד - יש להחתים שני ערבים, שאינם סטודנטים בעצמם, על הטופס התחיבות, הערבים יכולים להיות בני משפחה שעובדים (כולל הורים).
  2. כתב הרשאה לחיוב חשבון בנק - מאחר והתשלומים השונים לטכניון מתבצעים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בנק יש למלא את הפרטים על הטופס ולהחתים את פקיד הבנק בו מתנהל חשבונך. לאחר מכן יש לשלוח את אישור הבנק (החלק התחתון) למשרדנו.

לידיעתך, הרשאה לחיוב חשבון בנק אינה מהווה הוראת קבע, ויש בשיטת תשלום זו הזכות לבעל החשבון לבטל את ההרשאה.
שני הטפסים באלה ישמשו למשך כל תקופת לימודך במכינה. כל הסטודנטים חייבים למלא טפסים אלה. חובה זו חלה גם על סטודנטים שמוסד כל שהוא ממן את לימודיהם, וזאת לצורך גביית ההוצאות הנלוות שאינן ממומנות ע"י המוסד, או במידה ובהמשך לימודיהם, שכר הלימוד לא ימומן ע"י אותו מוסד.
כמו כן, הטכניון משתמש בפרטי החשבון על מנת לזכות את הסטודנט ישירות לחשבונו בבנק בכל מקרה בו יהיה זכאי לכך (החזר כספים, יתרות זכות, מלגות, וכו')
תיאור הליך גביית שכר הלימוד
גביית שכר הלימוד נעשית באמצעות הרשאה ששלחת, ב 5-6 תשלומים. החיובים מתבצעים ב-14 לכל חודש. הודעה על גובה התשלום ניתנת לתלמידים לפני ביצוע החיוב.
תיאור הליך גביית שכר דירה
במידה ויאושר לך דיור במעונות הטכניון, ישלח לך חוזה דיור אותו עליך למלא ולשלוח למשרדנו. לאחר כניסתך למעונות תופעל גביית שכר דירה באמצעות אותה הרשאה עבור שכר לימוד. שכר הדירה ייגבה ב-10 לכל חודש, כל עוד הנך גר במעונות.

אנו מאחלים לך הצלחה בלימודים.

עודכן: 02/08/2017 , 08:47