מכינת עולים

מידע כללי

מטרת המכינה להקנות הרגלי חשיבה ולמידה החיוניים בלימודים אקדמיים, להעמיק את הידע ולשפר את סיכויי הקבלה לטכניון ולמוסדות אקדמיים אחרים.

המכינה מיועדת לבעלי תעודת בגרות מחו"ל, המעוניינים להתקבל ללימודים בטכניון בפרט ולמוסדות אקדמיים אחרים בכלל והישגיהם המוכחים אינם עונים לדרישות הקבלה של מוסדות אלה.

הלימודים במכינה מסייעים להעלאת רמת הידע והחשיבה של התלמידים במקצועות מתמטיקה, פיזיקה, פיתוח כישורי הכתיבה המדעית ואנגלית ואף תורמים  לקליטה יעילה ומוצלחת של מועמדים שיתקבלו כסטודנטים בטכניון.

תעודת סיום מכינה מחליפה את תעודת הבגרות בחישוב ציון הסכם לטכניון (למעט לפקולטה לרפואה). התעודה כוללת את המקצועות הבאים: מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית וכתיבה מדעית.

אופן שקלול ציוני המכינה בציון הסכם ניתן לראות באתר חישוב סכם.

לבקשת הסטודנט, ציוני הגמר של המכינה מועברים למרכזי הרישום של הטכניון וכלל האוניברסיטאות.

הקרן לסיוע לחיילים משוחררים מעניקה מלגות שכר לימוד מלא או חלקי ומלגות קיום בהתאם למצב הכלכלי והחברתי. אם הנך מעוניין במלגה, אנא מלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס ההרשמה וצרף את המסמכים הנדרשים. דיון בנושאי מלגות מתקיים לאחר תחילת הלימודים בפועל. הודעה על זכאות  למלגה, לאחר הגשת  כל המסמכים  הנדרשים, תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.

לרשות המכינה עומדות קרנות  פנימיות לסיוע נוסף. תלמידי המכינה רשאים להגיש בקשה למלגה מקרנות פנימיות  אלו בכפוף לתקינות מצבו האקדמי. פרטים נוספים ימסרו במהלך הלימודים במכינה.

מידע למועמדים ניתן לקבל באתר האינטרנט לצוות המכינה העומד לשירותך:

קבלת קהל במשרדי המכינה בימים א-ה בין השעות 09:00-13:00

צוות המכינה יסייע לך בהליך הרישום והקבלה למכינה ובייעוץ לבחירת המשך לימודיך במוסדות אקדמיים בהתאם לנטיותיך וכישוריך.

תוכנית לימודים

תוכנית לימודים עדכנית תפורסם בהקדם

תנאי קבלה

 

צילום של תעודת סיום בית הספר מתוך הרשימה הבאה:

 • IB (International)
 • BAC (French)
 • GCSE (British)
 • OSSD (Ontario Secondary School Diploma)
 • AP (Advanced Placement Tests)

לכל תעודת בגרות אחרת עליך להמציא לידינו תרגום לעברית או לאנגלית באישור נוטריון (סילבוסים יוגשו על פי דרישה). במידה ויש לך ציון פסיכומטרי או SAT, אנא צרף את תוצאותיו.

לימודים במכינה מחייבים שליטה מלאה בשפה העברית ושליטה בסיסית בשפה האנגלית.

במחזור אוקטובר 19 ,כל מועמד למכינת העולים, חייב להשתתף בקורס עברית שיערך מתאריך 18.8.19  עד 12.9.19 בכל יום חול בשעות הבוקר,בסיומו על כל תלמיד לעבור את בחינת הסיום בהצלחה.

עבור התלמידים המבקשים ללמוד במחזור אוקטובר 19 ייערך בתאריך.5.8.19  מבחן בעברית   בשעה 11:00 במרכז ללימודים הקדם אקדמיים בטכניון, כתנאי קבלה לקורס עברית. להלן מבחנים לדוגמא :
מבחן דוגמא 1
מבחן דוגמא 2

הרשמה לקורס תתאפשר רק לתלמידים שעברו מבחן כניסה בעברית שהתקיים 5.8.19.

ההרשמה תסגר בתאריך16.8.19  בשעה 08:00

 ההרשמה לקורס

סדרי הרשמה

הליך ההרשמה כולל מספר שלבים:

 1. הגשת טופסי הרשמה (2 טפסים מקוון וידני) וצירוף המסמכים הנלווים.
  • יש למלא את טופס ההרשמה המקוון.
  • יש למלא את טופס ההרשמה ידני ולשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת:
  • eilats@pa.technion.ac.il בצרוף המסמכים כמפורט בטופס.
   יש לעיין בהנחיות מילוי טופס הרשמה למכינה  ולמלא את טפסי התחייבות לתשלום שכר לימוד  שכר לימוד.
  • תשלום דמי ההרשמה בסך 458 ₪ ישולמו באמצעות אתר האינטרנט בלבד. עם ביצוע התשלום תשלח קבלה לכתובת המייל המסופקת באתר התשלום.
  • דמי ההרשמה אינם חלק משכר הלימוד, לפיכך, לא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה מכל סיבה שהיא.
  • לתשומת לבך: טופס הרשמה שלא ימולא כנדרש ולא יצורפו אליו כל המסמכים הנדרשים לא יחשב כהרשמה ולא יאפשר שריון מקום.
  • אין אפשרות לרישום או שריון מקום באמצעות טלפון, פקס או דואר אלקטרוני.
 2. לאחר שנרשמת כנדרש  ונערך דיון במועמדותך, תשלח לך הודעה על ההחלטה בענינך.  ההודעה תשלח לכתובת המגורים שמופיעה בטופס ההרשמה.
 3. אם הגשת בקשה למלגה בטופס ההרשמה, הודעה על זכאותך למלגה תתקבל במהלך הסמסטר הראשון ללימודיך.
 4. מי שיאושרו לו מגורים במעונות יקבל הודעה על כך והוא יתבקש לחתום על חוזה הרשאה למגורים במעונות הטכניון ועל תקנון מעונות . מידע נוסף  בנושא מעונות ובנושא גבית שכר לימוד ומעונות.

המרכז לחינוך קדם אקדמי 3200003 קרית הטכניון, חיפה,
יום א' בין השעות: 10:30-14:30
בימים ב', ג', ה' בין בשעות: 8:00-13:00

תאריכים ועלויות

לוחות זמנים

מבחן כניסה במתמטיקה יערך בתאריך
למועמדים מומלץ להתנסות בפתרון המבחנים לדוגמא באתר זה
למתקבלים - המכינה תפתח בתאריך  24.10.19

שכר לימוד

שכר לימוד צמוד למדד המחירים לצרכן ויעודכן באופן שוטף בהתאם לשינויים במדד.
במקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא, יחויב התלמיד בסכומים כמפורט:

 • עד חודש מיום תחילת הלימודים יחוייב ב- 20% משכ"ל.
 • עד חודשיים מיום תחילת הלימודים יחוייב ב- 40% משכ"ל.
 • עד תום סמסטר א' יחויב ב- 50% משכ"ל.
 • לאחר תום סמסטר א' יחויב בתשלום שכ"ל מלא.

מועד ביטול ההשתתפות הוא התאריך בו התקבלה הודעת הביטול בכתב מאת התלמיד, או המועד בו הודיע המרכז לחינוך קדם אקדמי לתלמיד על הפסקת לימודיו.

תלמיד שיקבל מלגת שכר-לימוד, תקוזז המלגה משכר הלימוד, לרבות החזרים למי ששילם תשלום עודף.

איך מגיעים

לשירותך מספר קווי אוטובוס: מס' 17 מתחנה מרכזית, מס' 19 מהדר, מס' 31 מקרית שפרינצק, מספרי 28 18, 16, 15 מהתחנה המרכזית למרכז זיו ומשם מס' 17,או 19 לקריית הטכניון. מס' 76 מתל-חנן, מס 77 מנשר, מס' 142 מ"מרכזיית המפרץ" ומס' 11 מתחנת הרכבת "חוף כרמל". בתוך קריית הטכניון עליך לרדת בתחנה רביעית. אין כניסה ברכב לקריית הטכניון. עקב בעיות חניה באיזור, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית.

טפסים

תקנות ונהלים

מבחנים לדוגמה

 1. מבחן במתמטיקה
 2. מבחן באנגלית
 3. מבחן בעברית

דפי נוסחאות, משפטים ותרגילים

עודכן: 11/02/2020 , 14:59