עתידים לקראת עתודה-מכינה קדם אקדמית

מסלול המאפשר הזדמנות נוספת לתלמידים שלא התקבלו למסלול העתודה. במסגרת המכינה הקדם-אקדמית, משפרים התלמידים את הישגיהם בבחינה הפסיכומטרית ולומדים לתעודת מכינה המהווה תחליף לתעודת הבגרות . במהלך השנה הסטודנטים במכינה מקבלים גם הכנה מנטלית לעתודה ונחשפים למקצועות ובוגרים שונים. המסלול אורך שנה, החל מחודש יולי של סוף כיתה י"ב בו מבצעים קורס פסיכו' לשיפור הציון וממשיך בלימודי תעודת מכינה עד יולי של השנה העוקבת. בתום השנה, מתמודדים בוגרי המסלול על מקום בעתודה האקדמית של צה"ל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעתידים בכתובת האינטרנט:
atidim.org

עודכן: 02/03/2021 , 13:36