פירוט מסמכים נדרשים

כל הכתוב מטה רשום בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד- זכר ונקבה.
חשוב לקרוא דף זה בעיון.
אנא מלא את טופס ההרשמה בדייקנות על מנת שנוכל לטפל בהרשמתך למכינה. אי מילוי טופס במלואו והחתמתו כנדרש יגרור הקפאת ההרשמה.
יש להקפיד על צירוף המסמכים המפורטים להלן:

 1. תמונת פספורט- יש להצמיד את התמונה לריבוע בראש הטופס הידני ולסרוק את הטופס יחד עם התמונה.
 2. צילום תעודת זהות של המועמד כולל ספח פתוח.
 3. צילום תעודות זהות של ההורים כולל ספח פתוח.
 4. צילום תעודת הערכה(אותה מקבלים ביום השחרור בלבד) מהשירות הצבאי/ תעודת סיום שירות לאומי/ אישור על פטור משירות.
 5. חייל בודד יעביר "טופס מספר 1" חתום ע"י הקרן להכוונת חיילים משוחררים.
 6. צילום של תעודת "השתחרר בכבוד".
 7. צילום של תעודת הבגרות או גיליון ציונים רשמי ממשרד החינוך
 8. צילום תוצאות המבחן הפסיכומטרי
 9. צילום תוצאות מבחן יע"ל לנדרשים בכך
 10. מועמד שלמד במכינה אחרת יצרף טופס מעבר בין מכינות החתום ע"י מנהל המכינה בה למד.
 11. טופס הרשאה לחיוב חשבון הבנק- חתום ע"י הבנק *כל תלמיד פעיל בטכניון מחויב בהרשאה פעילה. בין אם משלם שכר לימוד/ שכר דירה ובין אם ממומן ע"י גוף מסוים.
 12. כתב התחיבות לשכר לימוד ושכר דירה
 13. כתב הסכמה
 14. נהלי מכינה
 15. טופס סיוע במכינה לבני מיעוטים (הטופס מיועד למי שעשה צבא/שירות לאומי)
  1. . יש לשלוח את הטופס ללואי אבו סויד מהאגף והקרן לחיילים משוחררים למייל- haifamilga44@gmail.com ולהחזירו אלינו חתום על ידיו עם שאר המסמכים הרלוונטיים.

למעוניינים בסיוע כלכלי או מגורים במעונות יש לצרף גם את המסמכים הבאים:
מסמכי שכר של ההורים:

 1. שכירים- טופס 106.
 2. עצמאים- תקציר שומת מס חתומה ע"י פקיד שומה לשנת המס הקודמת
 3. הורה שאינו עובד- "אישור מעמד לא עובד" מביטוח לאומי.
 4. אישור על כל הכנסה אחרת כגון: קצבה מביטוח לאומי, (שארים, זקנה, נכות, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה וכ'), דמי מזונות, פיצויים, הכנסות משכר דירה וכדומה.
 5. במקרה של גירושין- יש להעביר צילום של הסכם הגירושין/ תעודת גירושין וכן ההכנסות של ההורה עמו מתגורר התלמיד.
 6. אם הנך נשוי- בנוסף להכנסות ההורים יש לצרף תעודת זהות של בן/ בת הזוג כולל ספח וכן אישורי הכנסות שלו/ה.
 7. במידה וקיימות בעיות מיוחדות במשפחה, יש לצרף אישורים מתאימים לפי העניין: תעודת פטירה, אישורים על מחלות ממושכות הפוגעות בתפקוד המועמד או בני משפחתו, אישורים על נכויות ואחוזי נכות, אישור על משפחה שכולה ממשרד הביטחון וכדומה.
 8. תוכל לצרף כל מסמך אחר אשר רלוונטי בעיניך.
עודכן: 19/11/2019 , 14:59